Met veel droefheid melden we het overlijden van Frans Crols op 7 januari 2021. Frans was lid van Dafofi sinds 1995.

Als je vroeg aan Frans hoe oud hij was kreeg je dikwijls het antwoord: “Ik ben zo oud als Mickey Mouse”, m.a.w. geboren in 1928.

Frans heeft vele jaren een winkel gehad op het Hendrik Conscience Plein in Antwerpen waar je foto’s, schilderijen en andere kunstwerken kon laten inlijsten. Hij is nog maar een paar jaar geleden gestopt met zijn winkel.

Als hobby was hij vooral bezig met fotografie, boekbinden, het bestuderen van veldslagen in militaire naslagwerken, het verzamelen van allerlei tijdschriften en in zijn jongere jaren de wereld rondreizen met zijn vrouw Liliane.

Tot een paar jaar geleden kwam Frans elke week met de fiets vanuit Antwerpen Zuid naar Schelle voor onze vergadering op donderdag.
Alleen een sneeuwstorm belette hem van af te zakken naar Schelle. Nadien werd er een taxi-beurtrol georganiseerd om Frans naar Dafofi en terug naar huis te brengen. Zonder Frans was de wekelijkse vergadering immers niet compleet. Zeker zijn uitgesproken mening over foto’s bracht animo tijdens het forum.

Ondanks zijn leeftijd waren klassieke foto’s met landschappen en portretten niet zijn ding. Hij was altijd op zoek naar lijnen en kleurenpatronen. Hoe abstracter, hoe liever.

Frans, we zullen je missen!

Vanwege alle leden en het bestuur van Dafofi betuigen we onze deelneming aan zijn familie.