Dit jaar neemt DaFoFi Schelle de organisatie van de tentoonstelling op zich.

De tentoonstelling wordt op 21-22 november en 28-29 november 2015 gehouden in de hal van het gemeentehuis te Schelle. De opening is op zaterdag 21 november om 15u00 in de Gemeentelijke basisschool van Schelle.

In de voormiddag is mogelijkheid voor een geleid bezoek aan het Ecomuseum EMABB. Het EMABB is een authentieke site met beschermde, industriële monumenten. Hier wordt de hele productie van baksteen uitgelegd: van het kleisteken tot het drogen en bakken in de typische ovens van de Rupelstreek. Dit proces wordt getoond op een aanschouwelijke manier, ondermeer door de presentatie van typische werktuigen. Er wordt tevens aandacht besteed aan vrouwen- en kinderarbeid en aan de werkomstandigheden op de gelegen. In een rij 19de eeuwse werkmanswoningen tussen de voormalige ovens wordt de relatie wonen-werken getoond.

Tevens worden ook de aanknopingspunten met scheepswerven, diamantslijperijen, de pantoffelnijverheid, de cement- en metaalverwerkende industrieën benadrukt.
Bezoek even de website van EMABB

Inkom met gidsrondleiding € 6.00 (inschrijven nodig).